“Vahemere vaprad saarerahvad”

Raamat “Vahemere vaprad saarerahvad” kõneleb Vahemere saarte rahvastest ja nende keeltest. Saari on Vahemeres palju, ent oma keelega rahvaid vaid neli: korsiklased, sardid, sitsiillased ja maltalased. Nende saatuses on ühisjooni, nt kunagised tugevad omavalitsused või võitlus vallutajate vastu isegi siis, kui vastane on suures arvulises ülekaalus, ning asjaolu, et kõik nad on olnud suurrahvaste valitseda. Raamatus tuleb juttu nende väikerahvaste ajaloost ja keelest.

Autor, Mall Laur, varem Tallinna Ülikooli ja Humanitaarinstituudi õppejõud ja praegu tõlkija, käis saarerahvaid kohapeal uurimas. Raamat ilmub sarjast “Rahvaste ja keelte lood”.

Raamat on küll läbimüüdud, aga raamatukogudest saab laenutada.

Minu uus amet

Asusin õppima uut ametit - tahan saada organistiks. Orel on jumalate pill, õpin seda mängima Usuteaduste Instituudis kirikumuusika osakonnas. Seega olen värske üliõpilane! Käisin oma armsas lastemuusikakoolis ja proovisin klaverit. Lapselaps võttis...

read more

Keelesaade. Masin- ja neurotõlge

Missugused on masintõlke puudused ja missugused voorused ja neurotõlke puudused ja voorused? Mida tõlgib masin valesti ja mida tõlgib inimene valesti? Missugune on eesti keele masin- ja neurotõlke tase? Kogenud tõlkija Mall Laur: "Masin on kui...

read more