Keelesaade. Masin- ja neurotõlge

Keelesaade. Masin- ja neurotõlge

Missugused on masintõlke puudused ja missugused voorused ja neurotõlke puudused ja voorused? Mida tõlgib masin valesti ja mida tõlgib inimene valesti? Missugune on eesti keele masin- ja neurotõlke tase? Kogenud tõlkija Mall Laur: “Masin on kui laps, kes vajab...
Keelesaade. Letseburgi keel

Keelesaade. Letseburgi keel

Kolmekeelne Luksemburg – missugune koht ja roll on selles ühiskonnas letseburgi keelel prantsuse ja saksa keele kõrval? Kui vana on letseburgi keel, missuguses olukorras kasutab luksemburglane saksa, missuguses prantsuse ja missuguses letseburgi keelt?Mida meil...
Keelesaade. Vahemere saarte keeled

Keelesaade. Vahemere saarte keeled

Vahemere saartel elab palju rahvaid, ent oma keelega rahvaid vaid neli: korsiklased, sardid, sitsiillased ja maltalased.Kuidas saab väikese rahva keel püsima jääda, millest või kellest see sõltub? Kuidas on nimetatud keeled seni püsinud ja kas neid keeli kõneldakse...