Sandaal Sardiinia

Sandaal Sardiinia

Üldandmed Pindala: 24 100,02 km2  Elanike arv: 1 639 362 Sardi keele kõnelejaid: Itaalia Statistikaameti andmeil (2006) kõneleb ainult sardi keelt 1,9%, sardi ja itaalia keelt 29,3% elanikkonnast; Sardiinia kohaliku omavalitsuse uurimuse põhjal (2006) oskab sardi...