Keelemärkusi Tuglase mälestusteraamatus

Keelemärkusi Tuglase mälestusteraamatus

Friedebert Tuglas on eesti kirjandusklassika parima stiili- ja vormitunnetusega ning rikkaima sõnavaraga autoreid. Kas arendas tulevase kirjaniku keeletaju ka võõrkeelte oskus? Kuidas mõjus tõik, et tema haridus jäi venestamisaega ning algkoolist peale tuli õppida...